موضوع: لیفتراک

اگرچه لیفتراک ها قدرتمند هستند، اما کارکرد هر ماشین صنعتی با خطراتی همراه است. تخمین زده شده که در دنیا، بیش از یک میلیون لیفتراک در حال بهره برداری هستند؛ به همین دلیل اطمینان از اینکه خدمه در مورد اقدامات ایمنی مناسب لیفتراک آموزش دیده اند، ضروری است.
حمل بارهای بزرگ برای مسافت های طولانی ممکن است به یک لیفتراک نیاز داشته باشد، اما اگر فقط پالت ها را در فضاهای باریک جابه جا می کنید، جک پالت گزینه بهتری است.
تعداد جک‌ها (یا کشوها) تعیین کننده نوع دکل لیفتراک است و بر این اساس می‌توان چهار دسته بندی مختلف برای دکل های لیفتراک در نظر گرفت. دکل‌های تک جک ، دو جک (یا جفت جک)، سه جک و در نهایت چهار جک.
لیفتراک‌ها بخشی اساسی از عملیات‌های بزرگ و تولیداتی در بسیاری از نقاط دنیا هستند و به تولیدکنندگان و کارگران در سراسر جهان کمک می‌کنند تا زندگی راحت‌تری داشته باشند. اگر از لیفتراک‌ها به درستی استفاده نشود، می‌توانند هم برای اپراتورها و هم سایر افراد حاضر در محل، خطرناک باشند.